Tepelná čerpadla pro komerční prostory

Základní řada tepelných čerpadel NeoRé TG je určena především pro rodinné domy do tepelné ztráty přibližně 18 kW, ve kterých zajistí kompletní vytápění objektu stejně jako ohřev teplé užitkové vody.

Pokud potřebujete vyšší výkon, doporučujeme zvolit tepelné čerpadlo NeoRé EX, které je určeno pro průmyslové objekty do tepelné ztráty přibližně 30 kW. Do kaskády můžeme zapojit až 7 tepelných čerpadel, takže výsledný jmenovitý výkon se může pohybovat až okolo 200 kW.

Tepelná čerpadla NeoRé představují ekologický, moderní a bezobslužný zdroj tepla. K vytápění využívají teplo ze vzduchu a převádí jej do topné vody. Tepelné čerpadlo vzduch-voda je v našem vnitrozemském klimatu nejvhodnějším tepelným čerpadlem.

Jak funguje
tepelné čerpadlo vzduch voda?

Mezi vnitřní a venkovní jednotku je napuštěna speciální kapalina, tzv. chladivo.
Kapalné chladivo prochází expanzním ventilem kde mění svoje skupenství na plynné. Získává tak energii ze vzduchu, protože chladivo má vždy nižší teplotu než okolní prostředí.
Chladivo pokračuje do kompresoru kde se stlačí a tím se zvedne teplota až na 60°C.
Ve výměníku vnitřní jednotky nakonec plynné chladivo kondenzuje a předává energii do topné vody.

S tepelným čerpadlem získáte

Úsporu provozních nákladů

Oproti původnímu systému vytápění ušetříte odhadem 50 – 70% nákladů.

Technickou podporu

Díky službě Neota Route máte na vaše čerpadlo vzdálený přístup kdykoliv bude potřeba.

Výhodnou sazbu elektřiny

Získáte výhodný tarif elektrické energie pro chod tepelného čerpadla.

3 důvody

Proč zvolit tepelné čerpadlo řady NeoRé EX

Pohodlí

Ovládáte svoji firmu z mobilu na služebce nebo z pohodlí gauče.

Vysoký výkon

Po zapojení 7 vnitřních a 7 venkovních jednotek pokryjeme tepelnou ztrátu až do 200 kW.

Nízká hlučnost

Na vybrané typy je dostupný modul pro snížení hlučnosti až o 5dB.