Podlahové vytápění

Teplovodní podlahové vytápění patří v současné době k nejrozšířenějšímu systému využívanému pro vytápění domů. Díky nízkému teplotnímu spádu soustavy dokáže snížit spotřebu energie na topení a přesto zajistit pocit tepelné pohody ve vytápěném objektu.

Základem principu podlahového vytápění je sálání tepla z teplovodních trubic tažených v podlaze. Při tom dochází k rovnoměrnému ohřevu všech povrchů, čímž odpadá víření vzduchu s prachem a bakteriemi, průvan nebo hromadění tepla u stropu. Pro vytápění se využívá velká plocha o nízké teplotě. Díky tomu se redukuje nepříznivé působení tepelné asymetrie (velký rozdíl teplot různých povrchů v místnosti). Povrchy stěn se ohřívají rovnoměrně a nevznikají plísně.

Do rozvodů topení se v topné sezóně vpouští voda o teplotě mezi 30°C až 40°C. Teplotu z potrubního systému v podlaze přebírá podkladová vrstva a pak podlaha, jejíž povrh dosáhne teploty kolem 25°až 29°C. Takto nahřátá podlaha vyzařuje teplo dále do okolí sálavým způsobem, což je velmi komfortní a úsporné a zabezpečí v domě kontinuální příjemnou teplotu okolo 21° – 22°C.

Použití velkoplošných sálavých topných systémů také umožňuje udržovat v místnostech o 2 až 3 °C nižší teplotu než u konvenčního způsobu vytápění, při stejném pocitu tepelné pohody. To samozřejmě přináší i úsporu dodané energie tj. ušetří náklady na vytápění. Ekonomiku celé otopné soustavy dokáže ještě snížit i kombinace podlahového vytápění s vhodným nízkoteplotním zdrojem tepelné energie, jakým je například tepelné čerpadlo, se kterým dosáhnete nejlepší účinnosti provozu.

Výhody podlahového vytápění 

  • Kompletní systém
  • Jednoduchá a rychlá montáž
  • Volitelná výška skladby
  • Možnost topení i chlazení jedinou instalací
  • Úspora energií
  • Ideální kombinace s tepelným čerpadlem NeoRé
  • Příjemné a zdravé prostředí v místnostech
  • Podlahové vytápění nenarušuje architektonický vzhled místnosti