DOTACE A FINANCOVÁNí

Získejte až 75 000 Kč na tepelné čerpadlo NeoRé v programu Nová Zelená Úsporám

Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

  • solární termické a fotovoltaické systémy,
  • systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu (rekuperace),
  • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,
  • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).

Právnické osoby mohou žádat o příspěvek na výměnu neekologického kotle (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrný zdroj (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a na napojení na soustavu zásobování teplem. Fyzické osoby mohou čerpat příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv. kotlíkových dotací.

Výše dotace v kombinaci se zateplením domu je až 75 000 Kč.

Seznam našich výrobků a technologií podporovaných pro získání dotace včetně SVT kódů najdete na stránkách svt.sfzp.cz

Dotaci NZÚ můžete čerpat na

$

Nové tepelné čerpadlo

Na pořízení tepelného čerpadla včetně nákladů na montáž. 

$

Topnou soustavu

Na pořízení nové otopné soustavy nebo na její rekonstrukci
$

Projektovou dokumentaci

Na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (výše dotace 5000 Kč).

Kdo může o dotaci žádat a jakým způsobem najdete na stránkách novazelenausporam.cz